07 May 2012

Ayat Seribu Dinar

Berdoa kepada yang satu ALLAH s.w.t


Terjemahan: "Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar (dari masalah hidup). Dan memberikannya rezeki dari sumber yang tidak diduga. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, nescaya Dia akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan perkara yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu". (al-Talaq:2-3)

 usaha | doa | tawakal

.the | Nina Mazuin | love it.

No comments:

Post a Comment